Skip to content
Kancelaria Turzański

Specjalizacje

Prawo żywnościowe
i suplementy

Kancelaria służy radą w poszczególnych sprawach wymagających znajomości dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych dotyczących branży spożywczej. Brak właściwej i profesjonalnej pomocy prawnej może mieć bardzo niekorzystne konsekwencje, dlatego konsultacja prawna przy wprowadzaniu na rynek suplementów diety bywa nieodzowna.

Prawo spółek,
fuzje i przejęcia

Doradzamy w wyborze optymalnej formy działalności oraz w budowie i reorganizacji biznesu naszych Klientów.

Prawo
nieruchomości

Zwracamy uwagę na sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz stałe doskonalenie się w świetle zmieniających się przepisów prawa, co pozwala nam na świadczenie wysokiej jakości usług czy to dla osób fizycznych, firm, wspólnot mieszkaniowych czy deweloperów.

Postępowania
sądowe

Naszym celem jest ochrona interesów Klienta poprzez czuwanie nad terminowością podejmowanych czynności procesowych. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym etapie postępowania. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc w prowadzeniu spraw poprzez przygotowanie pism procesowych.

Prawo
podatkowe

Szeroko rozumiane prawo podatkowe traktujemy jako niezwykle istotną w naszej praktyce gałąź prawa. Pomożemy Ci odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych.

Prawo
administracyjne

Świadczona przez Kancelarie pomoc prawna obejmuje reprezentacje we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, sądowo-administracyjnej.